Polityka prywatności.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronnie danych osobowych RODO, dbając o Państwa prywatność i komfort użytkowania mojej strony „Flexi kitchen” informuję o polityce prywatności i sposobie przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych.
 CO TO JEST RODO?
 RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia moja firma przestrzega zasad określonych w RODO.Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Grażyna Urbaniak właścicielka firmy Osteopatia-Urbaniak mgr reh. Grażyna Urbaniak z siedzibą w Warszawie 02-326 Al.Jerozolimskie 155/58  NIP: 521 105 06 29.Moje dane kontaktowe: osteopatia.urbaniak@gmail.comAdministrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.
 Przetwarzając Państwa dane osobowe, stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. W tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJĘ PAŃSTWA DANE?
Państwa dane osobowe będę wykorzystywać w następujących celach:  Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda” Realizacji zamówień. Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku jak :
1.PROFILOWANIE.
 W ramach mojej działalności dokonuję profilowania – w odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami mogą być Państwo zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Państwo treściach. Pozwoli to na lepsze dopasowanie do Państwa potrzeb produktów i usług. Profilowanie, którego dokonuję, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne.
2. DZIAŁANIA ANALITYCZNE.
 Mają na celu zwiększenie  intuicyjności i przystępności mojej strony. W odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy biorę pod uwagę sposób, w jaki poruszają się Państwo po stronie. Dzięki temu dostosowuję układ i wygląd strony oraz zamieszczane w nim treści, do Państwa potrzeb.
3.WYSYŁANIA NEWSLETTERA
bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter
4.TWORZENIU BAZ DANYCH
użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu, z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z Osteopatia-Urbaniak mgr reh Grażyna Urbaniak
5. ULEPSZENIU MOJEJ OFERTY PRODUKTOWEJ
6.W INNYCH CELACH
określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 JAK DŁUGO BĘDĘ WYKORZYSTYWAĆ DANE?
 Dane będę wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio czas: trwania umowy, wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, do momentu wycofania zgody.
 JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie  spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.
 KOMU PRZEKAZUJĘ PAŃSTWA DANE?
 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze; innym administratorom, np. kurierom. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 CIASTECZKA.
 Moja strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:  są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych  funkcji mojej strony; nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.  Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.  Na stronie „Flexi kitchen” są  wykorzystywane ciasteczka. Dzieje się to w celach statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji strony a także zapamiętywania informacji o Państwa sesji. Jeśli nie wyłączycie Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie  zgodę na ich wykorzystanie. Pliki cookies nie będą przetwarzane przeze mnie dłużej niż 180 dni, chyba że zostaną wcześniej usunięte przez Państwa. Z zapisanych z mojej strony ciasteczek korzystają podmioty zapewniające mi usługi marketingowe i analityczne.  Więcej informacji o ciasteczkach  w  Wikipedii .
Twoja zgoda dotyczy następującej domeny: www.flexikitchen.pl